20 Mart 2016 Pazar

Parlamenter Sistem Tıkandı Oyunu Oynanıyor – O Zaman Seçenek Sizsiniz // Zor Günlerin Söz, Yazı ve Mensur Şiirleri // Önder Karaçay

Parlamenter Sistem Tıkandı Oyunu Oynanıyor – O Zaman Seçenek Sizsiniz // Zor Günlerin Söz, Yazı ve Mensur Şiirleri // Önder Karaçay

slide_59
Parlamenter Sistem Tıkandı Oyunu Oynanıyor – O Zaman Seçenek Sizsiniz // Zor Günlerin Söz, Yazı ve Mensur Şiirleri // Önder Karaçay
 
Düzenin partileri düzenin düzenini kurmak Cumhuriyet rejimini yıkmak isteyenlerin oyununa hizmet etmek için parlamentoda danışıklı hodri meydan oyunu başlattılar.
 
Bu ne anlama geliyor? Bakın dokunulmazlığın tamamını kaldırmak istedik, birileri yanaşmıyor diyecekler ve başlayacak parlamenter sistem işlemiyor tartışmasına dönecek ve çözüm yine Anayasa ve Başkanlık pazarlığına dönecek.
 
14 yıl önce bunun sözünü verip halktan yetki alarak parlamentoyu şahsi ve yandaş çıkarına çalıştıran bu zihniyet geçmişin hesabını vermeden hodri meydan diyemez. İkincisi diğer düzen partilerinden çok emin oldukları için bu kadar halkı kandırmak salvolarıyla hareket ediyorlar. Cumhurbaşkanı ve Başbakan arasında da sanki bir sorun varmış izlenimi de bu oyunun bir parçasıdır.
 
Başbakan çıkıp Cumhurbaşkanına şunu demelidir; icranın başı benim Türk Milleti adına görevli Başbakan benim lütfen Anayasa dışı hiçbir işe karışmayın yargı ve yasama organına talimat vermeye kalkmak gibi suçları işlemekten vazgeçin.
 
Bunu demediği için bu sorun bu kadar büyütülmektedir. Amaç Başkanlık pazarlığına götürmek, 14 yılda işlenen suçları, Cumhuriyetin birikimlerini satanları devlet şemsiyesi adı altında koruma altına almaktır.
 
Bunun demokrasiyle, insan hakkıyla uzaktan yakından alakası olmadığı gibi dikta bir dayatmadır.
 
TBMM’nin bu taleplere karşı Türk Milleti adına kurumsal kişiliğini koruyamama aczine düşmüş olması bilinçli bir kötü niyettir.
 
Ülkemizde en büyük sorun adaletsizliktir. Adaleti yok edende Adalet Bakanlığıdır. Adaleti sermaye ve yandaş çıkarına adına milletten yetki alıp milleti unutanları korumak adına yargıyı baskı ve denetim altına alarak adaletin millet aleyhine işlemesini sağlayan bir yapıya dönüşmüştür.
 
Milli yönetime kavuştuğumuzda Adalet Bakanlığını ya kaldıracağız ya da yargıyı baskı altına alma yetkileri yasaklayacağız.
 
Adalet Bakanlığının evrensel hukuk adına görevi adalet kurum ve o kurumda çalışanların ihtiyaçlarını Türk Milleti lehine yapmaktır. Türk Milleti aleyhine ve sermaye ile yandaş çıkarlar lehine iş yapanları koruma bakanlığı en büyük ihanet örneğidir.
 
14 yılda yapılan her iş ihanettir.
 
Terör barış ve açılım adı altında siyasallaştırılmış, iktidar ve muhalefet birlikte direk veya dolaylı destek olmuştur.
 
Doksan yıllık birikimlerimiz satılmış, satılanlarla birlikte satışın karşılığı gelirde birilerinin cebine indirilmiştir.
 
Denetim ve yargı işletilmemiş. Mesnetsiz davalarla toplumun aklını çelmek yoluyla gündem başka tarafa kaydırılarak yumurtalar gece ve torba yasalarla çalınmıştır.
 
Toplumu kandırmak ve uyuşturmak amacıyla yazılı ve görsel medya batılı işbirlikçileri aracılığıyla desteklenmiştir.
 
Bugün hiçbir siyasi parti derin sermaye devletine, batı düşmanına karşı olarak kamulaştırma ve Türk Milli üretim ekonomisini kurmak gibi bir söylem ve Türk Milletinden görev almayı istemek gibi programı olan siyasi ideoloji yoktur. Kendi şahsi çıkarlarını ülke ve milletin geleceğinden üstün tutan zihniyetlerin halay çektiği bir toplu ihanet yaşanmaktadır.
 
Dış siyasette iflas eden stratejik derinlik çukuruna alternatif tek siyaset Yurtta Barış, Dünyada Barış olup bunu terk edenler, komşularımızın iç işlerine karışanlar yüzünden dost tek bir komşu ülke kalmamıştır.
 
O zaman çare Türk Milletinin tüm yurtta top yekun duruma el koyması ve Türk İnsanlık Devrimini tamamlamasının yolunu açacak görevi vekaletten almasıdır.
 
Bunun yolu da geçici bir kabine ve Türk İnsanlık Devrimi yasalarını çıkararak partisiz parlamenter sisteme geçilerek bir kadın, bir erkek Türk Devlet Başkanlığı makamı ile Başbakanlığı kaldırarak gereksiz Avrupa Bakanlığı yerine Denizcilik Bakanlığı gibi bakanlıklar kurarak batı hizmetçiliğinden ülkeyi ve milletin kaderini kurtarmaktır çare.
 
Bu anlamda söz yine şiirin olup söz geçirmek içindir.
 
Seçenek Sizsiniz // Zor Günlerin Mensur Şiirleri // Önder Karaçay
 
“Seçeneksiz bırakırlar ihanete ortak olanlar,
Çıkarı için çoğalır, kandırmak için dağılırlar.
Kaçan fırsat geçen gençlik gibidir,
Yaşlı olsanız bile seçenek sizsiniz!
 
Dört yanlış seçenek karşısında seçenek sizseniz,
Doğru siz olduğunuza göre dört yanlışı götürüp,
Seçimi doğru yapacak olan seçenek sizsiniz.
 
Seçilenin seçtiğini seçenlere seçen mi denir?
Seçen kim? Seçilen kim? Hakkından geçen kim?
Ne zaman seçtiniz ki, istediğinizi seçemediğinizi de hiç bilmediniz.
Sizi seçeneksiz bırakanlar yine sizsiniz.
 
Memleketin direği adalettir dersiniz,
Adaleti ve devleti öldüreni görmezsiniz,
Kalkıp birde bizim ne suçumuz var da dersiniz,
Sizi seçeneksizliğe iten seçenek sizsiniz.
 
Gözünü kapatarak seçen sizsiniz,
Sizi seçimden seçime kullananlara kullandıran yine siz,
Gözler her insanda kördür, cesaretiniz varsa bakabilirsiniz!
Yüreğinizin gözüyle görmezseniz seçemezsiniz.”

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder