21 Mayıs 2016 Cumartesi

Türk Devrim Kanunları Çıkarılmazsa Yürek Meydanından Anadolu Meydanına Tüm Yurtta ve Dünyada İneriz // Türk Fırtınası // Önder Karaçay

Türk Devrim Kanunları Çıkarılmazsa Yürek Meydanından Anadolu Meydanına Tüm Yurtta ve Dünyada İneriz // Türk Fırtınası // Önder Karaçay

9_5723535418
Türk Devrim Kanunları Çıkarılmazsa Yürek Meydanından Anadolu Meydanına Tüm Yurtta ve Dünyada İneriz // Türk Fırtınası // Önder Karaçay
“Türkiye Cumhuriyetinde üst akıl Türk Milletidir, Türk Milleti dip dalga bir millettir, sabırlıdır, yalnız sabrı taştığında ne zaman ne yapacağı belli olmaz. İşsizden, asilden MUHTIRA alanlar olarak tarihe kara bir leke gibi geçenlerin artık asil olan Türk Milletine teslim olarak taleplerini yerine getirmekten başka çareleri kalmamıştır.” // Önder Karaçay
Son on dört yıllık gaflet, delalet, garabet ve ihanet adına Türk Milletinden iktidar ve muhalefet olarak vekalet alanların son yaptıkları kan üzerinden kendi suçlarını kapatmak ve Türk Milletini yine kandırmak niyetinde oldukları artık ayan beyan ortadadır.
Bir iktidar partisi düşünün 300’den fazla kendi vekili var 276 vekili kendisi çıkarabildiği halde mecliste diğer stepte görevini hiçbir zaman bırakmamış, diğeri Atatürk ilke ve devrimlerini terk ederek yarısı stepne yarısı ne düşündüğü belli olmayan bir bitişin çizgisine ulaşmışlardır.
Terörü siyasallaştıracak, terörle mücadele yerine müzakere yapacaksınız, müzakere yapanları kanunla korumaya kalkacaksınız, dünya mafyasının bölücü ve gerici projelerinde Türk Milletinin bilgisi dışında görev alacaksınız, Türk Milletinin milli birlik ve beraberliğini bozmak için din, dil, ırk ve mezhep ayrımcılığı yapacaksınız, bir mezhebin din adına Atatürk tarafından kurulmuş Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesini 12 bakanlıktan fazla para ayırarak camilerde para tahsilat bürosu ve siyaset işleri başkanlığına dönüştüreceksiniz, dünya mafyasıyla kirli ve gizli işlerle Türk Mevsimi düzenleyen sermaye ile kol kola aynı niyet için çalışacaksınız, askere kumpas kuracak, askere kelle diyecek, askerin başına çuval geçirenlere ses çıkarmayan komutana ses etmeyeceksiniz, o düşman ülkeyle işbirliği yaparak bize bugün saldıran teröristleri eğit donat ile eğiteceksiniz, doksan yıllık birikimlerimizi sermaye ve yabancı işbirlikçilerine satarak kendi yandaş sermayenizin cebine aktaracaksınız ve hukuk tanımaz bir halde Anayasaya aykırı kanun tanımaz bir şekilde hem Cumhurbaşkanıyım diyeceksiniz hem de yasada yasak olmasına rağmen kalkıp bir partinin kongre kararı almasına karar aldıracak darbeyi yapacaksınız, Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımıyorum diyeceksiniz, ülke biraz karışabilir diyeceksiniz, ya başkanlık ya kaos diye gazete paçavraları ile tehdit edenlere göz yumacaksınız, terörle yaşamaya alışmak zorundasınız diyen kişiye göz yumacaksınız, hatta buna gazeteci diyecek, gerçek gazeteciliği yapanları hapse atacaksınız, çocuklara koruduğunuz bir vakıfta tecavüz edilmesine hem sebep olacak hem de TBMM’de koruyacaksınız, TBMM çatısı altında son 14 yılda hırsızlık, yolsuzluk yapanları yargılamayacak, hatta koruyacaksınız, kendi suçlarınızı kapatmak, Türk Milletini sürekli kandıracağınızı sanarak bizi salak yerine koymaya kalkacaksınız.
Yeter artık…Ya aşağıda yazdığım devrim kanunlarını TBMM’den çıkarın ya da yürek meydanından Türk Milleti tüm Anadolu ve dünyada gerçek meydanlara inmek zorunda bizleri bırakmayın.
Kitapla MUHTIRA aldınız asilden, işsizden, ders almak bir yana daha da zalimce zulmü artırmak yoluna giderek suçlarınızı daha da artırdınız.
Türk Milletinin talepleri şunlardır;
1-) Partisiz parlamenter sisteme geçiş için tüm siyasi partilerin kapatılması, maddi imkanlarının hazineye iade edilmesi son on dört yılda suç işleyenlerin yargı önünde aklanmasının yolunun açılması konusunda kanun çıkarılmasını istiyoruz.
2-) Türk Devlet Başkanlığının bir kadın ve bir erkek olacak şekilde Başbakanlık makamı kaldırılarak çift başlılık gibi sorunun ortadan kaldırılması yönünde kanun çıkarılmasını istiyoruz.
3-) Yargının adalet bakanına bağlı olmaktan ayrılarak bağımsız görev yapmasının önünün açılması yönünde kanun çıkarılmasını istiyoruz.
4-) Türk Devrimi yasaları gereği Türk Devlet Başkanının ve TBMM’nin yeni devrim kanunlarına görev yapılandırılması için Yüksek Seçim Kurumunun özerk, bağımsız iş yapan ve yargı tarafından yaptığı işlemlerin denetlendiği bir kuruma dönüştürülmesi, partisiz parlamenter sistem ve Türk Devlet Başkanlığı makamına seçileceklerin seçimini yapacak düzenlemeleri için kanun çıkarılmasını istiyoruz.
5-) Özelleştirme İdaresinin Kamulaştırma İdaresine dönüştürülerek en stratejik kurumlardan başta Türk Telekom ve Bankalar olmak üzere tümünün kamulaştırılarak milli üretim ekonomisine geçilmesi konusunda kanun çıkarılmasını talep ediyoruz.
6-) Kredi kartı ve bireysel kredi gibi kanunla korunan tefecilik ürünlerinin bankalarda yasaklanmasını, borsanın kapatılmasını parayla para kazanan küresel tefecilerin vergi vermeden yüksek kazançla ülkemizi sömürmelerinin engellenmesi, yabancı para bulundurma ve hesap açma konusunda ithalat ve ihracat dışında yasaklanması, bankalarda altın hesapları açılmasının yasaklanması konusunda acil kanun çıkarılmasını istiyoruz.
7-) Partisiz parlamentonun oluşturacağı bakanlar kurulunda Avrupa Bakanlığının olmaması, yerine özellikle Denizcilik Bakanlığı kurulması, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ayrılması konusunda, yeni meclisin Anayasayı bu Türk Devrim yasaları konusunda 12 Eylül 1980 Anayasasının değiştirilmesi ve değiştirilmesinin teklif edilmesi yasak olan ilk dört maddesinin yine aynı şekilde korunarak yeni Anayasa’nın ülkemizde en önemli Anayasa hukukçularına hatırlatılarak TBMM’de onaylanarak bir daha Anayasa değişikliğinin zorlaştırılması konusunda kanun çıkarılmasını talep ediyoruz.
8-) Yasama ve icranın birleştirilerek Bakanlar Kuruluna her hafta Türk Devlet Başkanlarından birinin dönüşümlü veya gerektiğinde birlikte başkanlık etmesinin, TBMM’nin Türk Milleti çıkarına adına iş yapmasının önünü açacak kanunların çıkarılmasını istiyoruz.
9-) Yurtta barış, dünyada barış mucize iç ve dış siyasetimiz gereği tüm komşu devletlerle barış yaparak Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve terörün buradan üreten ülkelerle birlikte gönderilmesi Nato ile yolların ayrılması, Avrupa ve Amerika ile milli çıkara uygun iş yapılması konusunda kanun çıkarılmasını istiyoruz.
10-) Devrim sonrası yönetimin önemli işleri olarak kamulaştırma, milli üretim ekonomisi ve dünyada Türk Birliğinin kurulmasının kanunlarının çıkarılmasını istiyoruz.
11-) Tüm televizyonlarım kamulaştırılarak yabancı televizyon yayınlarının faaliyetine son verilmesine, siyaset ve sermaye adına görsel ve yazılı medyanın yasaklanmasına gazeteciliği sadece gazeteci olan ve işi haber yapmak olanların yapmasına dair kanunların çıkarılmasını talep ediyoruz.
21 Aralık 2015 tarihinden bu yana 19 Ocak 2016 mahşer tufanı ile Türk Milletinin yürek meydanında gönül kongresi yaparak sizlere imanım kadar büyük imtihanımın gereği işsiz bir bankacı olarak kitapla MUHTIRA verişimin 5. ayı bitmiş olmasına rağmen Türk Milleti ile inatlaşmaya kalkarak, kanun tanımaz bir halde, tek kişi veya faşist polis devleti gibi kanunsuz bir yapıya dönüştürmeye devletimizi kalkarak Türk Milletinin kaderiyle oynadınız.
Çare devrimdir. Siyasi parti ve ideolojilerin ömrü tamamlanmıştır. 1923 ilkesine dönmekten, Atatürk’ün yarım kalan devrimlerini tamamlamaktan başka çare yoktur. Aksi takdirde çok daha içinden çıkılmaz maceraya ve karmaşaya bu ülkeyi sürüklemeye hakkınız yoktur.
Ya bu kanunları siz çıkaracaksınız ya da çıkaracak olanlar iş başına gelecek ya da Türk Milleti yürek meydanından Anadolu meydanına her ilde inerek yapmak zorunda kalacaktır.
Önder Karaçay
Mobbıng Bank Türk Fırtınası Sır Kitabın Yazarı

1 yorum:

  1. “Türkiye Cumhuriyetinde üst akıl Türk Milletidir, Türk Milleti dip dalga bir millettir, sabırlıdır, yalnız sabrı taştığında ne zaman ne yapacağı belli olmaz. İşsizden, asilden MUHTIRA alanlar olarak tarihe kara bir leke gibi geçenlerin artık asil olan Türk Milletine teslim olarak taleplerini yerine getirmekten başka çareleri kalmamıştır.” // Önder Karaçay

    YanıtlaSil