6 Nisan 2016 Çarşamba

Saraylar ve Entrikalar // Tarih // Önder Karaçay

Saraylar ve Entrikalar // Tarih // Önder Karaçay

iç-oğlanı
Saraylar ve Entrikalar // Tarih // Önder Karaçay
Birbirini tamamlayan iki olguydu,
Osmanlıya en çok zararı veren yapı saray,
Sarayın ruhu entrika.
Saray Padişahın eviydi,
O zamanda insanlara saraylı etiketi basılırdı..
Saraylı olmak sert mizaçlı olmayı gerektiriyordu,
Sır saklamayı da peşinden sürüklüyordu,
Neticede entrikadan entrikaya geçiliyordu..
Şimdiki saraylar külliye olduğu için,
Buna külliyen yalan da derler,
Kendi entrikalarını saklamak niyetiyle,
Yalnız tarih asla yalan söylemez.
Sarayın en büyük entrikası haremdi,
O günkü tek adam medeniyeti bu kadardı,
Kadınları zapturapt altına almaktı işi.
Hareme girmek hem kolay, hem zordu,
O zaman kölelik vardı ve her milletin,
Köle edilen kadınları satın alınır, seçilir,
Saraya köle olarak hareme girerdi.
İşte entrikalarda burada dönmeye başlardı,
Her padişah değiştiğinde bir öncekinin,
Haremi ve çocukları yok edilir,
Yeni padişaha yeni harem kurulurdu,
Yeni o zamanda sorundu.
Harem bir köle kadın kışlasıydı,
Çok sert kuralların, acımasızlığın,
Entrikalara yol veren sistemiydi.
Köle etmeye doyumsuzluğun kalesi saray,
Sarayın harem odası köle odasıydı,
Ganimetten, hediye kölelerden cariyeler,
Seçilirdi…Adeta şehvet adına kadın ticaretiydi.
Saray ve padişah millete bir yüktü,
Yer, içer, keyif eder, haraç alırdı,
Har vurup harman savururdu,
Bugün ki sarayın harcamaları kadar olmasa bile,
Çok müsrif, bencil ve görgüsüzlüktü.
Köle kadın eğitimine adab-ı muaşeret,
Eğitimi derlerdi, musiki eğitimi alanlar bile vardı,
İnanılmaz bir harcama yapılırdı,
Hepsi Padişahım sen çok yaşa içindi.
Hürrem, Kösem Sultan gibi şahsiyetler,
Hep haremden çıkmış entrikalarıyla,
Tarihe mal olmuşlardı.
Osmanlı tarihi anlamsız bir saklayıcılık,
Tarihi olduğu için her Osmanlı tarihini anlatan,
İşine geldiği tarafından tutardı,
Bu sebeple gerçek tarihini en iyi yaşayanlar bildi.
Saray haremi, harem köleliği, kölelik,
Padişahlık denen çağ dışı yönetim zihniyetini,
Hatırlattığı için bugün her saray,
Eşittir entrika çağrıştırıyor insana…
Benim milletim diyen biri başkan olmak istiyorsa,
Ve bir sarayı da varsa, benim milletim kelimesi,
Daha bir anlam kazanmaya başlıyordu,
Acaba seksen milyon insanın
Kaçı bunu aldırıyor veya anlıyordu?
Önder Karaçay

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder